Timeline of Krakow Startup Community

Map Of Krakow Innovation Ecosystem

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22:

https://zim.krakow.pl/nasze-projekty/klaster-innowacji-spoleczno-gospodarczych-zablocie-20-22/

Wawel Dragons Cave PItch II Recap:

https://www.omgkrk.com/wawel-dragons-cave-pitch/