Poland Prize International Partners

1. Organizacja: Input Program  http://foreign.inputprogram.com/?lang=en    Kraj: Węgry   Charakterystyka/Opis działalności: Program INPUT to rządowy projekt o wysokim priorytecie, finansowany ze środków UE, który powstał w 2016 roku. Celem programu jest tworzenie i pielęgnowanie węgierskich startupów technologicznych, które są konkurencyjne na rynku międzynarodowym. Jego celem jest ułatwienie wzrostu i transformacji węgierskiego ekosystemu startupów poprzez zachęcanie…